Cristin-resultat-ID: 307781
Sist endret: 21. oktober 2013 12:13
Resultat
Hovedfagsoppgave
2004

Kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsinfrastruktur i boliger for unge mennesker

Bidragsytere:
  • Jannicke Isabell Kristoffersen

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for informatikk, UiTø

Om resultatet

Hovedfagsoppgave
Publiseringsår: 2004
Antall sider: 202

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsinfrastruktur i boliger for unge mennesker

Sammendrag

I oppgaven tar vi for oss unge menneskers kommunikasjonsbehov og deres behov for kommunikasjonsinfrastruktur i private boliger. Oppgaven er todelt, og i første del kartlegges kommunikasjonsbehovet til unge mennesker. Unge mennesker er i denne sammenheng mellom 18 og 30 år. Kartleggingen skjedde gjennom en spørreundersøkelse, der deltakerne svarte på spørsmål angående kommunikasjonsløsninger. Resultatene fra undersøkelsen ble sammenfattet og analysert, og var utgangspunktet for andre del av oppgaven. I forbindelse med prosjektet BedreBokvalitet II ble det bygd en ungdomsbolig med smarthusfunksjoner utenfor Stavanger. I andre del av oppgaven foreslo vi på bakgrunn av kartleggingen en kommunikasjonsinfrastruktur for boligen utenfor Stavanger samt utarbeidet en generell kravspesifikasjon for boliger myntet på unge mennesker. Videre så vi nærmere på trender som er med på å forme fremtiden, og hvordan disse samsvarer med resultater fra undersøkelsen. Spesielt tok vi for oss allestedsnærværende databehandling og smarthus som et begrenset tilfelle av allestedsnærværende databehandling og så blant annet nærmere på standarder og initiativ for kommunikasjon i boliger. Allestedsnærværende databehandling blir av mange presentert som det neste paradigmet innenfor kommunikasjon mellom menneske og maskin. Mange av de store bedriftene og forskningsmiljøene har prosjekter på området, og i oppgaven, gjennom kartleggingen av unge menneskers kommunikasjonsbehov, diskuterte vi om markedskreftene og forbrukerne trekker i samme retning.

Bidragsytere

Jannicke Isabell Kristoffersen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2