Cristin-resultat-ID: 314498
Sist endret: 21. oktober 2013 12:13
Resultat
Mastergradsoppgave
2005

SymboMed: Symbolbasert medisinliste for små barn

Bidragsytere:
  • Cathrin Simonsen

Utgiver/serie

Utgiver

Diplomoppgave. Institutt for informatikk.

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SymboMed: Symbolbasert medisinliste for små barn

Sammendrag

Amerikanske undersøkelser viser at ett av 131 dødsfall utenfor sykehuset, forårsaket av gal bruk av resepter. 160.000 personer rammes hvert år av utilsiktede hendelser på grunn av feilmedisinering. Dette viser seg i form av bivirkninger, uførhet, og andre allergiske reaksjoner. En norsk undersøkelse viser at det kan det spares inn 3 milliarder NKR per år, ved å bruke et komplett elektronsk system for utveksling av reseptinformasjon. Riktig medisinering er en viktig oppgave for leger og annet helsepersonell. I dagens samfunn, med større og større krav til effektivitet, og med et stadig økende antall medisiner, risikerer leger og sykepleiere å gjøre alvorlige feil. Ingen av dagens systemer retter seg mot barn som ikke kan lese og skrive. Det eksisterer heller ingen systemer som gir brukerne muligheten til å opprette profil for å registrere og redigere egen medisinliste. Flere og flere pasienter ønsker å holde oversikt over egen helsetilstand. Det er viktig for foreldrene til barn med lidelser, å kunne holde kontroll over barnets helsetilstand og medisinforbruk. Det er viktig å få barn interessert i egen sykdom. En medisinliste, også kalt medisinkort og medikamentkort, er en liste over de medikamentene (legemidlene) pasienten skal ta når, over en satt tidsperiode. Ved å registrere virkningen av medisinen, kan pasienten og foreldre følge utviklingen av virkningen. Dette kan settes i sammenheng med medikamentbruken, slik at feil og/eller mangler i hvilke medikamenter pasienten går på kan avdekkes. Daglig registrering i dagboken kan gjøre pasienten mer bevisst på egen helse og på rehabiliteringsprosessen. At barnet registrerer egne følelser knyttet til sykdommen, gjør det lettere for foreldre å få innblikk i hvordan det føler seg. Barn har ikke alltid like lett for å uttrykke seg muntlig, så en enkel registreringsmetode for medikamentenes virkning kan sette foreldre i stand til å avdekke feil/mangler. Helsepersonell kan så få tilbakemelding slik at medisinlisten kan justeres. Vi har laget en prototyp som inneholder basisstrukturene for en elektronisk medisinliste, der de delene som er rettet mot barn er symbolbaserte. Systemet bygger på et eksisterende system, SymboPaD. Fokus i denne oppgaven var på hvordan SymboPaD skulle utvides slik at applikasjonen også inneholder en medisinliste. Listen skulle være tilpasset målgruppen, altså barn som ikke kan lese og skrive. Som metode har vi valgt Unified Process, som er brukstilfelledrevet, iterativ og arkitektursentrisk. Vi har brukt unified modelling language (UML) som et språk for å visualisere, spesifisere, konstruere og dokumentere systemets egenskaper, og Rational Rose som et programvareverktøy for å lage UML-diagramene.

Bidragsytere

Cathrin Simonsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2