Cristin-resultat-ID: 314503
Sist endret: 21. oktober 2013 12:13
Resultat
Mastergradsoppgave
2005

Astma Pasientdagbok (AstmaPaD). Telemedisinsk tilsyn og oppfølging av astmasyke barn uten lese og skrive kunnskaper

Bidragsytere:
  • Thomas Sveen

Utgiver/serie

Utgiver

Mastergradsoppgave. Institutt for informatikk.

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Astma Pasientdagbok (AstmaPaD). Telemedisinsk tilsyn og oppfølging av astmasyke barn uten lese og skrive kunnskaper

Sammendrag

Studier viser at pasienter som lider av kroniske lidelser som astma, KOLS, og diabetes, veldig ofte sluntrer unna de daglige tiltakene som skal til for å holde sykdommen i sjakk. Det er ikke uvanlig at pasienter dropper medisiner og overser symptomer på forverring av sykdommer. Det har blant annet blitt vist at kronikere generelt er for dårlige til å følge behandlingsplanene som er foreskrevet av legen. Det har imidlertid vist seg at bedre informasjon og opplæring om sykdommen blant annet er faktorer som virker positivt inn på denne trenden. Spesielt har det vist seg at bruk av såkalte programmer eller systemer for tilsyn av pasienter over avstand, der pasient og helsepersonell har kontakt med hverandre over internett, har en positiv virkning på viljen til å lære å behandle lidelsen. En gyllen regel innen for behandling av kroniske lidelser er også at jo tidligere man begynner å følge med og behandle denne, desto bedre er fremtidsutsiktene for personen. AstmaPaD er et program vi har utviklet for familier med barn som har astma, og hvor barna samtidig er så små at de ikke har lært seg å lese og skrive. AstmaPaD er også et program som har som mål å engasjere, ikke bare barna, men også dets foresatte mer i sykdommen og behandlingen av denne. Og programmet legger opp til diskusjon mellom barn og foresatte rundt sykdommen. De foresatte har derfor en fremskutt plass i programmet. Programmet muliggjør i tillegg tilsyn av sykdommen fra en fjern lokasjon, som for eksempel et sykehus. Og gir helsepersonell en fin oversikt over sykdomsbildet til barnet. På bakgrunn av dette kan så helsepersonellet foreta eventuelle endringer i barnets behandlingsplan. Programmet gir alle parter en grei og oversiktelig visualisering av utviklingen av sykdommen, og gir samtidig barnet og dets foresatte direkte tilgang til alltid oppdaterte behandlingsplaner. Programmet vil også kunne fungere bra som motivator for å få barnet til å følge med på og lære mer om sin sykdom.

Bidragsytere

Thomas Sveen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2