Cristin-resultat-ID: 314509
Sist endret: 21. oktober 2013 12:13
Resultat
Mastergradsoppgave
2005

SymboPaD - En tegne- og symbolbasert elektronisk pasientdagbok for barn

Bidragsytere:
  • Stein Roar Helle

Utgiver/serie

Utgiver

Mastergradsoppgave. Institutt for informatikk.

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SymboPaD - En tegne- og symbolbasert elektronisk pasientdagbok for barn

Sammendrag

Motivasjonen bak SymboPaD1 er to observasjoner. For det første finnes det en rekke elektroniske pasientdagbøker for voksne, mens vi ikke har funnet noen for barn. For det andre hadde vi tilgang på et symbolspråk utviklet for barn i alderen fem til åtte år, kalt SymboL2. Dette var grundig testet ut, og resultatene tilsa at barn til en viss grad klarer å konstruere setninger som er forståelige for voksne. Til sammen førte disse observasjonene oss inn på ideen om å utvikle en elektronisk pasientdagbok for barn i alderen fem til åtte år, der symbolspråket SymboL skulle ha en sentral plass. Generelt kan elektroniske pasientdagbøker for eksempel være rettet mot medisinbruk eller logging av symptomer. Vi har i denne versjonen av SymboPaD lagt vekt på å utvikle et fleksibelt system som også har rom for videreutvikling. Først og fremst skal derfor SymboPaD være et redskap barnet kan bruke til å notere ned hvordan det har det, enten det gjelder symptomer eller følelser. Disse notatene er da ment å kunne brukes for å lettere kunne stille en diagnose eller for å se hvordan en sykdomssituasjon utvikler seg. I tillegg ser vi en mulighet for at barnet får bearbeidet følelser gjennom dette arbeidet. For å utvide kommunikasjonsmulighetene til barnet har vi valgt å også integrere symbolene med tegning. Barnet kan altså tegne og sette inn symboler i disse. Vi har også inkludert muligheter for å kunne legge inn skisser i programmet som barnet kan tegne videre på, altså noe lignende en tegne- eller malebok. Disse skissene, i tillegg til symbolene, kan byttes ut. Vi så fort at disse kommunikasjonsmulighetene ikke var tilstrekkelig. Barnets fantasi og begrensninger kan føre til at tegninger ikke nødvendigvis alltid blir særlig informative. I tillegg kan motivasjonsproblemer føre til at barnet over lang tid ikke noterer noe i dagboken. For å få et godt bilde av sykdomsutviklingen er det nødvendig med kontinuitet. Vi kom derfor fram til at vi ønsket å inkludere foresatte. SymboPaD har støtte for at foresatte kan legge inn kommentarer til tegninger barnet har laget, men også støtte for uavhengige kommentarer. På denne måten kan notatene i dagboken bli mer relevante for tolkning av sykdomsutviklingen. Det er ikke noe poeng i å kunne legge inn informasjon i dagboken dersom det ikke er mulig å få den ut på en tilfredsstillende måte. Det er helsepersonell som stiller diagnoser og tolker sykdomsutviklingen til barnet, og det var derfor nødvendig å også inkludere denne brukergruppen i dagboken. Vi har lagt inn verktøy for at helsepersonell kan få oversikt over tegninger og kommentarer skrevet av foresatte på en god måte. Målet med pasientdagboken er at tegningene og kommentarene skal kunne være et godt utgangspunkt for samtale mellom barn, foresatte og helsepersonell. Siden samtalen er basert på tegninger og kommentarer som kan kobles til bestemte tidspunkt, og disse i tillegg sørger for at opplysninger i mindre grad blir glemt, tror vi at dette kan gjøre det lettere for helsepersonell både å stille en diagnose og å få oversikt over utviklingen til en sykdom. 1) Helle SR (2005) SymboPaD En tegne- og symbolbasert elektronisk pasientdagbok for barn, Universitetet i Tromsø, Norge. 2) Andorsen S (2001) User Interface for Symbo, University of Tromsø, Norway.

Bidragsytere

Stein Roar Helle

  • Tilknyttet:
    Forfatter
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2