Cristin-resultat-ID: 314747
Sist endret: 21. oktober 2013 12:13
Resultat
Mastergradsoppgave
2004

LAVAL - Lokasjonsbasert Administrasjons- og VArslingstjeneste for Leteaksjoner. Diplomoppgave

Bidragsytere:
  • Bjørn Tore Hagberg

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for informatikk, UiTø / Telenor FoU Tromsø / Norut IT Tromsø

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2004
Antall sider: 124

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LAVAL - Lokasjonsbasert Administrasjons- og VArslingstjeneste for Leteaksjoner. Diplomoppgave

Sammendrag

Ved ulykker og søk etter savnede personer er det avgjørende at søk i de aktuelle områder gjennomføres så koordinert som mulig og at hele søkeområdet dekkes av det personell som deltar i søket. I dag er det vanskelig for aksjonsledelsen å være sikker på at alle deler av området er gjennomsøkt. Ved å utruste letemannskapene med GPS-sender/mottaker og GSM/GPRS-enheter, er det mulig å fortløpende følge letemannskapenes bevegelser i et sentralt system med elektroniske kart over området. Letemannskapenes bevegelser kan avmerkes som punkter på kartet. Dette muliggjør fortløpende dirigering av mannskaper og gir aksjonsledelsen mulighet til å avdekke eventuelt dårlig gjennomsøkte områder. Farlige områder på kartet kan fortløpende avmerkes slik at mannskapene varsles om disse når de beveger seg mot disse områdene. Systemet vil da varsle letemannskapene via GSM hvis en nærmer seg for eksempel bratte fjellskrenter med en hvis fallhøyde, spesielt ulendt terreng eller snøskredområder. Systemet varsler også letemannskap hvis de beveger seg inn i et allerede gjennomsøkt område. Oppgaven går ut på å utvikle en prototype som tilbyr en slik type tjeneste ved å bruke elektroniske kart, Internet, GPS og GSM/GPRS. En slik teknologi har også potensial til å tilpasses andre oppgaver.

Bidragsytere

Bjørn Tore Hagberg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2