Cristin-resultat-ID: 315620
Sist endret: 5. februar 2018 19:26
Resultat
Rapport
2006

Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

Bidragsytere:
 • Simon Innvær
 • Sari Susanna Ormstad
 • Elizabeth Joan Paulsen og
 • Inger Natvig Norderhaug

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Antall sider: 29
ISBN: 82-8121-109-1
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

Sammendrag

Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem hjå flyktningar er posttraumatisk stressliding (PTSD). Behandlinga er oftast basert på kognitiv åtferdsterapi (CBT). Eksponeringsterapi og medisinering blir også brukt, til dels i kombinasjon med CBT. Frå 204 identifiserte referansar, inkluderte me ei systematisk oversikt som omhandla behandling av psykiske lidingar hjå vaksne. Denne oppsummerte resultat frå ni studiar (ein liten RCT og åtte pasientseriar). Behandlingstiltaka var eksponeringsbehandling, kognitive behandlingar, gruppeterapi og stressmestring. • Resultata frå studiane i denne oversikten gir ikkje grunnlag for å konkludere om nytten av behandlingsmetodar for flyktningar. • Oversikten konkluderer med at ein kulturell tilpassing av tiltaka er viktig, utan at det visest til dokumentasjon for dette. I tillegg søkte me etter RCTàr for å vurdere om det er grunnlag for ei systematisk gjennomgang. CBT var tiltak i sju av studiane, anten aleine eller i kombinasjon med medisinering eller eksponeringsterapi. Desse studiane har få deltakarar og ulik tilnærming. Det er derfor usikkert om ei vurdering av desse aleine vil kunne gi ny substansiell kunnskap. Konklusjon Gjennomgangen av dokumentasjonen gir ikkje klart svar på kva for behandlingsmetodar som er effektive ved behandling av psykiske lidingar hjå flyktningar. Det er gjennomført enkelte randomiserte kontrollerte studiar om denne problemstillinga, men dei fleste rapporteringar er frå ikkje-kontrollerte studiar. Sjølv om me har lite spesifikk informasjon om behandling av psykiske helseproblem hjå flyktningar, så har me eit kunnskapsgrunnlag for behandling av posttraumatisk stressliding generelt.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Simon Innvær

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Sari Susanna Ormstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elizabeth Joan Paulsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Inger Natvig Norderhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 4 av 4