Cristin-resultat-ID: 318690
Sist endret: 30. januar 2018, 22:35
Resultat
Rapport
2005

Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals

Bidragsytere:
 • Jocelyne Clench-Aas
 • Jon Helgeland
 • Tomislav Dimoski
 • Pål Gulbrandsen
 • Dag Hofoss
 • Olaf Holmboe
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: 4/2005
Antall sider: 198
ISBN: 82-8121-006-0
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals

Sammendrag

Indicators of the quality of health care are often used as a means of evaluation and monitoring trends in health care quality, identifying patients having received varying care and evaluating treatment methods. In this context, a quality indicator is defined as a statistical value, for fixed and current time-periods, indicating how certain processes function or whether specific outcomes have been achieved. One of the suggested outcome quality indicators is probability of death after 30 days (or 30-day mortality (30D), which seems to be the most commonly, used term in the literature, although 30-day case fatality is a more proper term). Evaluating hospital health care quality includes not only evaluating treatment of diseases, but also evaluating administrative routines and processes, such as number of days at hospital, delay to operation, not enough capacity for patients, etc.

Tittel

Dødelighet 30 dager etter innleggelse som kvalitetsindikator for norske sykehus – metodeutvikling og evaluering

Sammendrag

I forsøk på å beskrive kvaliteten på behandlingen i sykehus er det utviklet mange kvalitetsindikatorer. Ingen slik indikator er alene et uttrykk for behandlingskvaliteten i et sykehus. Tanken er at man ved å vurdere samlet flere indikatorer som beskriver relevante sider ved sykehusets virksomhet, kan få et inntrykk av generell kvalitet ved sykehuset.

Bidragsytere

Jocelyne Clench-Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Tomislav Dimoski

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Pål Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Dag Hofoss

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »