Cristin-resultat-ID: 318726
Sist endret: 2. desember 2009 11:43
Resultat
Rapport
2009

En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger

Bidragsytere:
 • Simon Innvær
 • Elisabeth Gording Stang
 • Carolina Ohls og
 • Sigrun Hoel

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 99
ISBN: 978-82-579-4708-8

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En kartlegging av opplæringstilbud om barnekonvensjonen i aktuelle utdanninger

Sammendrag

Rapporten kartlegger opplæringstilbudene om barnekonvensjonen i undervisningsåret 2008 – 2009 ved videregående opplæring innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag, førskolelærer, allmennlærer, sykepleier, sosialt arbeid, politi, barnevern, helsesøster, medisin, juss og psykologi (profesjonsstudiet). Rapportens formål er dessuten å vurdere behovet for opplæring og undervisning og å foreslå nye opplæringstiltak. Kartleggingsdelen viser generelt at barnekonvensjonen er for dårlig dekket ved de fl este utdanningene selv om det eksisterer relevant pensum-litteratur for alle fagene. Rammeplanene har til nå ikke sikret at barnekonvensjonen blir tilstrekkelig dekket ved de utdanningene som har rammeplaner. Opplæringstilbudene bør ta utgangspunkt i eksisterende opplæringstiltak. Utfordringen fremover gjelder ikke bare økt kunnskap om barnekonvensjonen gjennom bedre utdanningstilbud, men også hvordan barnekonvensjonen skal implementeres i praksis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Simon Innvær

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeth Gording Stang

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet

Carolina Ohls

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sigrun Hoel

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4