Cristin-resultat-ID: 318756
Sist endret: 13. mars 2018 12:24
Resultat
Rapport
2009

Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Bidragsytere:
 • Hilde H Holte
 • Trine Ranheim og
 • Signe Agnes Flottorp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 27/2009
Antall sider: 61
ISBN: 978-82-8121-307-4
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Funksjonshemming

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Sammendrag

Helsedirektoratet ved Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshem­ninger hen­vendte seg til Kunnskapssenteret i januar 2008 med spørsmål om å få utarbeidet en oversikt over kunnskap om effekten av (re)ha­bi­li­te­­ring, når (re)habilitering er for­stått som tverr­faglige og tverr­sek­torielle til­tak og prosesser med utgangspunkt i bru­kerens egne mål og behov for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selv­stendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Tittel

The effect of rehabilitation on social and community participation.

Sammendrag

The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to perform a systematic review of the scientific evidence concerning effects of rehabilitation on social and community participation among patients with reduced functional capacity. All patients were included regardless of their diagnosis. According to a parliamentary bill, rehabilitation is defined as: time-limited, planned processes with clear objectives and means, in which several parties cooperate to provide necessary assistance to the user’s own efforts to achieve the best possible coping and functional ability, independence and social and community participation.

Bidragsytere

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Trine Ranheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Signe Agnes Flottorp

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3