Cristin-resultat-ID: 318758
Sist endret: 29. mars 2018 03:37
Resultat
Rapport
2009

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus

Bidragsytere:
 • Unni Krogstad og
 • Ingrid Sperre Saunes

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 28/09
Antall sider: 45
ISBN: 978-82-8121-303-6
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus

Sammendrag

Nasjonal enhet for pasientsikkerhet gjennomførte høsten 2008 en intervjuundersøkelse med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge. Undersøkelsens mål var: * Kunnskap om hvordan norske helseforetak arbeidet strategisk og organisatorisk med pasientsikkerhet * Kunnskap om hvor langt foretakene var kommet med interne meldingssystemer og rapportering om uønskede hendelser. * Oversikt over pågående pasientsikkerhetsprosjekter ved foretakene. * Oversikt over kvalitetsutvalgenes og brukernes rolle i pasientsikkerhetsarbeidet. * Å få kontaktopplysninger til pasientsikkerhetsansvarlige ved landets foretak.

Bidragsytere

Unni Krogstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingrid Sperre Saunes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2