Cristin-resultat-ID: 318831
Sist endret: 25. oktober 2016 14:34
Resultat
Rapport
2009

Miljøgifter i matvarer på det norske markedet 2003 - 2005. Analyser av dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere (PBDE og HBCD)

Bidragsytere:
 • Helen Engelstad Kvalem
 • Helle Katrine Knutsen
 • Are Sletta og
 • M K Lonrentzen

Utgiver/serie

Utgiver

Mattilsynet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 44

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøgifter i matvarer på det norske markedet 2003 - 2005. Analyser av dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere (PBDE og HBCD)

Bidragsytere

Helen Engelstad Kvalem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Helle Katrine Knutsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Are Sletta

 • Tilknyttet:
  Redaktør

M K Lonrentzen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 4 av 4