Cristin-resultat-ID: 318836
Sist endret: 5. februar 2018 10:02
Resultat
Rapport
2006

Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barn

Bidragsytere:
 • Liv Merete Reinar
 • Hege Kornør
 • Irene Wiik Langengen og
 • Trond Markestad

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: 7
Antall sider: 34
ISBN: 82-8121-089-3
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emneord

Tidligfødte barn

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barn

Sammendrag

Barn født prematurt skårer lavere enn andre barn på tester som måler kognitiv funksjon. De har også øket forekomst av ADHD, andre atferdsproblemer og fysiske funksjonshemninger. Vi stilte følgende spørsmål i denne rapporten: Hva er effekten av forebyggende tiltak, tidlig intervensjon og behandling for barn født prematurt, med og uten ulike funksjonshemninger? Hva er effekten av foreldrestøttende tiltak for familier med premature barn? Rapporten er en kunnskapsoppsummering basert på systematiske oversikter (”oversikt over oversikter”). Etter omfattende søk i flere databaser høsten 2005 ble seks systematiske oversikter inkludert.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Irene Wiik Langengen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

Trond Jacob Markestad

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Trond Markestad
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4