Cristin-resultat-ID: 318841
Sist endret: 1. februar 2018 21:18
Resultat
Rapport
2006

Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe
 • Jon Helgeland
 • Kari Aanjesen Dahle
 • Jocelyne Clench-Aas og
 • Betty Van Roy

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: 5/2006
Antall sider: 168
ISBN: 82-8121-062-1
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

Sammendrag

Sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer, sykdom og bruk av helsetjenester blant barn er lite studert i Norge. Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus. I alt var det 16480 barn og 14698 foreldre som besvarte spørreskjemaene.

Tittel

social inequalities in health, life style and use of health services among children in Akershus County

Sammendrag

The connection between socioeconomic factors, illness and use of health services among children is seldom studied in Norway. The data for this report were collected in the Health Profile Survey, conducted among pupils in all municipalities in Akershus county in 2002. A total of 16.480 children and 14.698 parents filled in the questionnaires.

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kari Aanjesen Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Jocelyne Clench-Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Roy Elisabeth Van

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Betty Van Roy
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 5