Cristin-resultat-ID: 318950
Sist endret: 29. mars 2018 02:59
Resultat
Rapport
2009

Botilbud til mennesker med demens

Bidragsytere:
 • Brynjar Landmark
 • Ingvild Kirkehei
 • Kjetil Gundro Brurberg og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 11/2009
Antall sider: 136
ISBN: 978-82-8121-265-7
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Botilbud til mennesker med demens

Sammendrag

Denne rapporten tar sikte på å utrede kunnskapsgrunnlaget for den konkrete utformingen av botilbud for personer med demens. Demenssykdommer fører til hjelpeløshet hos enkeltindivider og store omsorgsoppgaver for pårørende og samfunnet. Aldersdemens er i dag den viktigste årsaken til innleggelse i sykehjem. I denne oversikten er det vektlagt effekter av arkitektur og design for å tilrettelegge for personer med kognitiv svikt. Vi har oppsummert resultater fra 8 systematiske oversikter og 11 primærstudier.

Tittel

The physical environment for people with dementia.

Sammendrag

Dementia diseases lead to degrees of disabilities that progressively involve caretakers up to stages of complete helplessness and are at present the most common reason for transfer of elderly to institutional care. 80% of insitutionalized elderly in Norway have cognitive impairments. We have summarized results from 106 single studies covered in 8 systematic reviews and 11 primary studies on the therapeutic design of environments for people with dementia. The results should be interpreted cautiously because of methodological limitations in the present studies. Adaptations in the physical environment can lead to positive effects on activities of daily life, behaviors, and quality of life among people with dementia.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Brynjar Fowels Landmark

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Brynjar Landmark
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4