Cristin-resultat-ID: 318960
Sist endret: 16. februar 2018 19:30
Resultat
Rapport
2009

Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk

Bidragsytere:
 • Vidgis Lauvrak
 • Ingrid Harboe
 • Olaf Aaserud
 • Gerd Sissel Andorsen
 • Rita Bast-Pettersen
 • Randi Olsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 22/2009
Antall sider: 74
ISBN: 978-82-8121-287-9
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk

Sammendrag

I Norge er det enighet om de overordnede kriteriene for å gi diagnosen løsemiddelskade. Likevel er det ikke utviklet en enhetlig og detaljert modell for utredning av slik skade. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i samarbeid med de norske utredningsmiljøene for løsemiddelskade gjennomført et litteratursøk etter kliniske studier av personer med langvarig yrkesbetinget løsemiddeleksponering. Vi har sortert publikasjonene etter studiedesign, populasjon, type undersøkelse og studiespørsmål. Vi har ikke rapportert utfall eller vurdert kvaliteten av studiene.

Tittel

Clinical studies of solvent exposed workers. A systematic search for literature

Sammendrag

In Norway there is agreement on the principal criteria for diagnosing occupational solvent exposure related diseas. However, diagnostic practise is not based on a common diagnostic model. In cooperation with Norwegian institutions diagnosing occupational disease, the Norwegian National knowledge Centre for the Health Services, has performed a search for clinical studies reporting effects on longterm occupational solvent exposure. We have sorted the identified studies according to studydesign, population, type of health examination, and study question. We did not summarize the results nor evaluate the quailty of the studies.

Bidragsytere

Vigdis Lauvrak

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Vidgis Lauvrak
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Olaf Aaserud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nevrologisk avdeling RH ved Universitetet i Oslo

Gerd Sissel Andorsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kroniske sykdommers epidemiologi, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Rita Bast-Pettersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »