Cristin-resultat-ID: 319000
Sist endret: 29. januar 2018 12:10
Resultat
Rapport
2004

Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

Bidragsytere:
 • Øyvind Andresen Bjertnæs
 • Johan Håkon Bjørngaard
 • Kari Aanjesen Dahle
 • Gøril Groven
 • Lisbet Grut
 • Dag Hofoss
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 5/2004
Antall sider: 64
ISBN: 82-8121-005-2
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Psykiatri, barnepsykiatri • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

Sammendrag

Det har vært gjennomført en rekke undersøkelser av pasienterfaringer i Norge og internasjonalt, for ulike pasientgrupper og på ulike nivåer i helsetjenesten.1 I Norge har undersøkelser stort sett foregått lokalt, etter lokale initiativ og med lokale opplegg. Følgelig har det vært små muligheter til å sammenligne tilbakemeldingene fra pasientene mellom ulike institusjoner. Siden midten av nittitallet har det imidlertid pågått et forskningsarbeid for å utvikle standardiserte instrumenter for måling av pasienterfaringer ved somatiske sykehus, og metodene fra dette utviklingsarbeidet har vært benyttet i flere omganger på en rekke sykehus i Norge. I denne første delrapporten fra prosjektet er fokus på metode og spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant voksne som har mottatt et poliklinisk tilbud i det psykiske helsevernet. Vi beskriver prosessen så langt, oppsummerer hovederfaringene med poliklinikkdelen, og foreslår spørreskjema og metode for måling av pasienterfaringer. Vi gir også et forslag til et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes på tvers av pasientgrupper, og som kan benyttes i lokale brukerundersøkelser. Et slikt minimumsbatteri utgjør et nødvendig supplement til standardiserte spørreskjemaer som brukes i regionale og nasjonale undersøkelser.

Bidragsytere

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Johan Håkon Bjørngaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Kari Aanjesen Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Gøril Groven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Lisbet Grut

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »