Cristin-resultat-ID: 319007
Sist endret: 29. januar 2018 11:16
Resultat
Rapport
2004

Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

Bidragsytere:
 • Kjetil Rødje
 • Jocelyne Clench-Aas
 • Betty Van Roy
 • Olaf Holmboe og
 • Anne Marie Müller

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 1/2004
Antall sider: 141
ISBN: 82-8121-000-1
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Konserverende tannpleie • Psykiatri, barnepsykiatri • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

Sammendrag

Denne rapporten er sluttresultatet av et prosjekt som ble igangsatt av daværende Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF)1 i 2001 etter initiativ fra kommuner i Akershus fylke og daværende fylkeslege i Akershus Anders Smith. HELTEFs rapporter om Helseprofil i Akershus for voksne (1998 og 1999) ga ideen til å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse blant barn og ungdom. Dette skulle gi et bilde av hvordan helsetilstanden til disse aldersgruppene er i de enkelte kommunene i fylket og hvilke behov de har for helsetjenester.

Bidragsytere

Kjetil Rødje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Jocelyne Clench-Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Roy Elisabeth Van

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Betty Van Roy
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Anne Marie Sverdrup Müller

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne Marie Müller
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for kommunikasjon ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5