Cristin-resultat-ID: 319029
Sist endret: 29. mars 2018 03:24
Resultat
Rapport
2009

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe
 • Øyvind Andresen Bjertnæs
 • Geir Bukholm
 • Khang Ngoc Nguyen
 • Jon Helgeland og
 • John-Arne Røttingen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 24/2009
Antall sider: 51
ISBN: 978-82-8121-302-9
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Sammendrag

I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Fund sin internasjonale helsesystemundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å danne grunnlag for nytenkning om helsepolitikk og å gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet i sitt land. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2009 i elleve land: USA, Italia, Canada, New Zealand, Australia, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sverige og Norge. I 2009 er det allmennleger i de enkelte land som vurderte hvor godt nåværende helsesystem fungerer. Både egen praksis og samhandling med spesialisthelsetjenesten ble vurdert. I denne rapporten presenteres de norske resultatene og sammenliknes med andre land eller landgrupper.

Tittel

Commonwealth Fund survey in 2009 among primary care physicians: results from a comparative survey in 11 countries

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Geir Bukholm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Khang Ngoc Nguyen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »