Cristin-resultat-ID: 319109
Sist endret: 14. februar 2018 20:38
Resultat
Rapport
2008

Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter

Bidragsytere:
 • Signe Agnes Flottorp
 • Mohamed G. Farah
 • Hanne Thürmer
 • Marit Johansen og
 • Atle Fretheim

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 19/2008
Antall sider: 123
ISBN: 978-82-8121-236-7
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kardiologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter

Sammendrag

I den foreliggende rapporten oppsummerer vi Cochrane-oversikter om effektene av ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer, samt medikamentelle tiltak for røykeslutt, vektreduksjon og forebygging av diabetes. Til forskjell fra hovedrapporten avgrenser vi oss ikke til utfallsmål som sykdom og dødelighet.

Tittel

Non-pharmacological interventions to reduce the risk for cardiovascular disease: a summary of systematic reviews

Sammendrag

In this report we summarise Cochrane reviews on the effects of nonpharmacological interventions to reduce risk factors for cardiovascular diseases, together with pharmacological interventions to support smoking cessation, weight reduction and diabetes prevention. In contrast to the main report outcomes were not limited to morbidity and mortality.

Bidragsytere

Signe Agnes Flottorp

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Mohamed Guled Farah

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Mohamed G. Farah
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Hanne Thurmer

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hanne Thürmer
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Marit Johansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5