Cristin-resultat-ID: 319163
Sist endret: 15. februar 2018, 17:15
Resultat
Rapport
2008

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Bidragsytere:
 • Olaf Holmboe og
 • Kari Aanjesen Dahle

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 4/2008
Antall sider: 358
ISBN: 978-82-8121-179-7
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2006 en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som hadde et tilbud ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Denne rapporten presenterer resultater for alle enkeltspørsmål i spørreskjemaet for hver enkelt poliklinikk. Hovedresultater fra undersøkelsen presenteres i en egen rapport. Det er også utarbeidet en metoderapport for hele undersøkelsen, samt utarbeidet en artikkel om resultatene fra undersøkelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bidragsytere

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kari Aanjesen Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2