Cristin-resultat-ID: 319164
Sist endret: 15. februar 2018, 17:29
Resultat
Rapport
2008

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

Bidragsytere:
 • Kirsten Danielsen
 • Oddvar Førland og
 • Andrew Malcolm Garratt

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 7/2008
Antall sider: 42
ISBN: 978-82-8121-233-6
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2006 en litteraturgjennomgang hvor formålet var å identifisere validerte måleinstrumenter for pasienterfaringsundersøkelser ved legevakter. Prosjektet ble bestilt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Kompetansesenteret). Konklusjonen fra prosjektet var at vi hadde et godt grunnlag for å utvikle et innsamlingsopplegg tilpasset norske forhold.

Bidragsytere

Kirsten Danielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Andrew Malcolm Garratt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3