Cristin-resultat-ID: 319177
Sist endret: 25. april 2018 15:37
Resultat
Rapport
2007

Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner

Bidragsytere:
 • Ellen M Nilsen
 • Cecilie G. Alfsen
 • Berit Feiring
 • Finn Egil Skjeldestad
 • Rita Steen og
 • Ingvil von Mehren Sæterdal

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 5/2007
Antall sider: 82
ISBN: 978-82-8121-145-2
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Onkologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner

Sammendrag

Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, med fokus på vurdering av effekt og sikkerhet ved bruk av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Det pågår helseøkonomiske analyser som publiseres i en egen rapport.

Tittel

Prophylactic vaccines against human papillomavirus

Sammendrag

The Norwegian Knowledge Centre for the Health Service (NOKC) was requested by the Norwegian Institute of Public Health to do a health technology assessment (HTA) on the effectiveness of prophylactic vaccines against human papillomavirus (HPV) infection. This part of the report, has evaluated the effectiveness and safety of such vaccines. Part two evaluates the cost-effectiveness and will be published at a later stage.

Bidragsytere

Ellen M Nilsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Glenny Cecilie Alfsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Cecilie G. Alfsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for patologi, DNR ved Universitetet i Oslo

Berit Feiring

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Finn Egil Skjeldestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kroniske sykdommers epidemiologi, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Rita Steen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »