Cristin-resultat-ID: 319190
Sist endret: 7. februar 2018 18:03
Resultat
Rapport
2007

TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid

Bidragsytere:
 • Helene Arentz-Hansen
 • Øyvind Palm
 • Inger Natvig Norderhaug
 • Marianne Klemp Gjertsen og
 • Bjørn-Yngvar Nordvåg

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 2/2007
Antall sider: 63
ISBN: 978-82-8121-152-0
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid

Sammendrag

Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere i behandlingen av revmatiske sykdommer.

Tittel

Tumor necrosis factor (TNF) inhibitors for rheumatic diseases (part 2): a systematic review of data from registries and safety databases

Sammendrag

We were asked to extend the review and meta-analysis of RCTs with a review of data from registries to evaluate efficacy and safety of TNF-inhibitors when used in clinical practice (real world).

Bidragsytere

Eva Helene Arentz-Hansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Helene Arentz-Hansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Palm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF

Inger Natvig Norderhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp Gjertsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Bjørn-yngvar Nordvåg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bjørn-Yngvar Nordvåg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5