Cristin-resultat-ID: 319431
Sist endret: 14. februar 2018 20:53
Resultat
Rapport
2008

Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet

Bidragsytere:
 • Rigmor C. Berg
 • Aina Winsvold
 • Hege Kornør
 • Simon Nygaard Øverland
 • Geir Smedslund
 • Karianne Thune Hammerstrøm
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 31/2008
Antall sider: 90
ISBN: 978-82-8121-230-5

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Gynekologi og obstetrikk • Klinisk farmakologi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet

Sammendrag

Bakgrunn: Denne rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet og vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for å besvare hvorvidt og hvordan gravide kvinner med opioidavhengighet bør vedlikeholdsbehandles med opioid-agonistene metadon eller buprenorfin. Vi har sett på hvilke behandlingseffekter medikamentell vedlikeholdsbehandling med metadon og buprenorfin gir ved bruk gjennom svangerskap, sammenlignet med annen eller ingen behandling. Problemstillinger: Hva er effekten av: 1) ulik dosering av metadon under svangerskapet på mor og barn? 2) standard metadonbehandling sammenlignet med kombinasjonsbehandling (metadonbehandling pluss psykososiale tiltak) på mor og barn? 3) metadonbehandling sammenlignet med annen medikamentell behandling på mor og barn? 4) metadonbehandling sammenlignet med ingen medikamentell behandling på mor og barn? Metode: Vi søkte systematisk etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser, og valgte ut studier som oppfylte våre predefinerte inklusjonskriterier. Studiene ble gruppert og analysert etter de fire spørsmålene. Vi vurderte deretter den metodiske kvaliteten, trakk ut data, analyserte, og oppsummerte resultatene. Resultater: Vi inkluderte 30 studier: Fire randomiserte kontrollerte studier, en ikke-randomisert klinisk kontrollert studie og 25 kohortstudier. De fleste studiene hadde middels til lav metodekvalitet. Kvaliteten av dokumentasjonen for utfallene var enten svært lav eller lav vurdert etter GRADE systemet. Det betyr at vi ikke kan trekke sikre konklusjoner om effekten av medikamentell vedlikeholdsbehandling for gravide med opiatavhengighet. Konklusjon: Det er vanskelig å finne et solid empirisk grunnlag for sikre konklusjoner på problemstillingene i denne kunnskapsoppsummeringen. Hvordan vedlikeholdsbehandlingen best skal gjennomføres må bli gjenstand for flere studier av høy kvalitet før sikre konklusjoner kan trekkes.

Bidragsytere

Rigmor Berg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Rigmor C. Berg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Aina Winsvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Simon Nygaard Øverland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »