Cristin-resultat-ID: 320257
Sist endret: 19. februar 2018 22:27
Resultat
Rapport
2010

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten

Bidragsytere:
 • Anne Karin Lindahl
 • Øyvind Andresen Bjertnæs
 • Signe Agnes Flottorp
 • Bjørnar Nyen
 • Magne Nylenna
 • Liv Merete Reinar
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 03/2010
Antall sider: 38
ISBN: 978-82-8121-328-9
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten

Sammendrag

I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Funds internasjonale helsesystemundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2009 i elleve land: USA, Italia, Canada, New Zealand, Australia, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sverige og Norge (Schoen 2009, Holmboe 2009). I 2009 var det allmennleger i de enkelte land som vurderte hvor godt nåværende helsesystem fungerer. Både egen praksis og samhandling med spesialisthelsetjenesten ble vurdert. De relativt entydige resultatene på noen av områdene indikerer at det er behov for å gjennomføre noen endringer i Norge. Kunnskapssenterets vurdering er at det særlig gjelder å etablere systemer for at fastlegene skal kunne måle og få tilbakemelding om sin kliniske praksis og pasientenes erfaringer for å kunne drive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, og for at myndighetene kan følge med på kvaliteten i allmennmedisinen. Det er dessuten behov for forbedringer knyttet til informasjonsflyt mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, og mellom fastlegene og andre aktører i kommunehelsetjenesten. En faglig funksjonell og brukervennlig elektronisk pasientjournal er et viktig verktøy. Dette er områder som samhandlingsreformen har som mål å forbedre.

Bidragsytere

Anne Karin Lindahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Signe Agnes Flottorp

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Bjørnar Nyen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Magne Nylenna

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »