Cristin-resultat-ID: 320258
Sist endret: 23. mars 2018 14:44
Resultat
Rapport
2010

Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandling

Bidragsytere:
 • Ingvil von Mehren Sæterdal
 • Per Espen Akselsen
 • Dag Berild
 • Ingrid Harboe
 • Jan Odgaard-Jensen
 • Even Reinertsen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 2/2010
Antall sider: 146
ISBN: 978-82-8121-324-1
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandling

Sammendrag

Denne rapporten adresserer problemstillingen: Er det forskjell i effekt mellom peroral og intravenøs antibiotikabehandling av infeksjonssykdommer hos store og viktige pasientgrupper. Rapporten besvarer ikke spørsmålet om når (hvor tidlig) det kan skiftes fra intravenøs til peroral behandling.

Tittel

Antibiotic therapy in hospital, oral versus intravenous treatment

Sammendrag

This report addresses the following question: Is there a difference in efficacy between oral and intravenous antibiotic treatment of infectious diseases forlarge and important groups of patients. The report does not answer the question of when (how soon) you can change from intravenous to oral treatment.

Bidragsytere

Ingvil von Mehren Sæterdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Per Espen Akselsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kompetansesenter for sykehushygiene ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Dag Berild

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Jan Odgaard-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »