Cristin-resultat-ID: 320741
Sist endret: 21. oktober 2013 12:39
Resultat
Rapport
2006

Kan de mer enn vi tror? Om lese- og skriveferdighet ved skolestart

Bidragsytere:
  • Audhild Nedberg

Utgiver/serie

Utgiver

Eureka forlag

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Antall sider: 68
ISBN: 8273891011

Importkilder

ForskDok-ID: r06015261

Klassifisering

Emneord

Skriveutvikling

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan de mer enn vi tror? Om lese- og skriveferdighet ved skolestart

Sammendrag

Resultatene fra undersøkelsen viser at samtlige 136 elever fra Tromsø og Hamar er godt i gang med sin skriftspråklige utvikling når de starter på skolen. Det vil si at ingen er blanke på dimensjonene de prøves i, enten det dreier seg om gjenkjenning av logoer, bokstaver i ulike sammenhenger eller lesing/skriving av enkeltord. Det er imidlertid store forskjeller, fra de som har løst den skriftspråklige koden til de som ?napper? på bokstaver og lyder. Et av de mest oppsiktvekkende funnene er at gutter ikke ser ut til å gjøre det nevneverdig dårligere enn jenter. På enkelte dimensjoner skårer guttene det endog bedre enn jentene. Et annet interessant funn er at hele 20 % ikke har klare formeninger om hvorfor de skal begynne på skolen eller hvorfor de skal lære å lese og skrive. I rapporten diskuteres disse resultatet mer inngående.

Bidragsytere

Audhild Nedberg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1