Cristin-resultat-ID: 320903
Sist endret: 20. desember 2017 06:05
Resultat
Rapport
2005

Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Signe Louise Forsetlund
 • Geir Smedslund og
 • Sari Susanna Ormstad

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
ISBN: 82-8121-072-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

Sammendrag

Konklusjon: Med et totalt fravær av kontrollerte studier kan vi slå fast at effekt og skadevirkninger ved bruk av tvangsmidler er ukjent. Den relative effekten av forskjellige typer tvangsmidler, som isolering, fastholding og mekaniske tvangsmidler er heller ikke kjent. Resultater fra kvalitative studier støtter imidlertid de etiske betenkelighetene ved tvangsmiddelbruk. En eventuell endring av lover eller praksis bør skje innenfor rammen av et forskningsprosjekt med randomisert kontrollert design.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Signe Louise Forsetlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Sari Susanna Ormstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4