Cristin-resultat-ID: 320904
Sist endret: 1. februar 2018, 19:03
Resultat
Rapport
2006

Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastrofer

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Lars Weisæth
 • Dagfinn Winje
 • Øivind Ekeberg
 • Cecilie Daae
 • Elisabeth Swensen
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: 8/2006
Antall sider: 39
ISBN: 82-8121-123-7
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Personlighetspsykologi

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastrofer

Sammendrag

Sosial- og helsedirektoratet ga i september 2004 Kunnskapssenteret i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering om effekten av psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Kunnskapssenteret opprettet en ekstern ekspertgruppe bestående av fem personer til å bistå i arbeidet med kunnskapsoppsummeringen. Oppdraget ble avgrenset til bare å omfatte tiltak ved store ulykker (transport- /industriulykker) og katastrofer. Vi gjennomførte systematiske søk i internasjonale forskningsdatabaser, utvelgelse av studier etter gitte kriterier, kvalitetsvurdering av studier ved hjelp av sjekklister og oppsummering av dokumentasjonen i standardiserte skjemaer. Resultatene fra de inkluderte studiene oppsummerte vi kvalitativt.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Weisæth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

Dagfinn Winje

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Øivind Ekeberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for atferdsfag ved Universitetet i Oslo

Cecilie Daae

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studentsamskipnaden SiO
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »