Cristin-resultat-ID: 320905
Sist endret: 8. februar 2018 12:20
Resultat
Rapport
2007

Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Ingvild Kirkehei og
 • Bjørg Høie

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Antall sider: 10
ISBN: 978-82-8121-173-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser

Sammendrag

Hensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser. Systematiske litteratursøk i fem internasjonale vitenskapelige databaser identifiserte 327 referanser etter at vi hadde slettet dubletter. Av disse var det ni systematiske oversikter som stemte med inklusjonskriteriene. Etter å ha ekskludert tre oversikter med mangelfull metodisk kvalitet og tre overlappende oversikter, satt vi igjen med tre systematiske oversikter som ble inkludert i oppsummeringen. De inkluderte oversiktene kunne ikke dokumentere langtidsskadevirkninger som økt dødelighet, nedsatt kognitiv fungering og generelle bivirkninger.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Bjørg Høie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3