Cristin-resultat-ID: 320932
Sist endret: 10. februar 2018, 13:27
Resultat
Rapport
2008

Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Asbjørn Kulseng Steiro
 • Aina Winsvold og
 • Karianne Thune Hammerstrøm

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 8/2008
Antall sider: 54
ISBN: 978-82-8121-198-8

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

Sammendrag

Bakgrunn: Denne rapporten er andre del av en kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse. Denne rapporten vurderer tiltak som fremmer et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet overfor ulike sosioøkonomiske grupper. Den første rapporten vurderte røykeslutt-tiltak. Problemstillinger: Undersøke effekten av tiltak 1) for å fremme et sunt kosthold blant ulike sosioøkonomiske grupper 2) for å fremme et sunt kosthold blant grupper med lavere sosioøkonomisk status 3) for å fremme økt fysisk aktivitet blant grupper med ulik sosioøkonomisk status og 4) for å fremme økt fysisk aktivitet blant grupper med lavere sosioøkonomisk status. Metode: Vi søkte systematisk etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser, valgte ut studier som oppfylte våre inklusjonskriterier, vurderte kvaliteten og oppsummerte resultatene. Resultater: Vi har oppsummert resultatene fra fem kunnskapsoppsummeringer og 14 randomiserte kontrollerte studier (RCT). Fire av de 14 RCTene sammenlignet resultater for ulike sosioøkonomiske grupper, mens 10 av RCTene omhandlet grupper med lavere sosioøkonomiske g. Vi definerte seks hovedmålgrupper for tiltakene: 1. barn. 2. besøkende i supermarkeder. 3. innvandrere/minoriteter. 4. befolkning i fattige områder. 5. kronisk syke personer/personer i risikogrupper. 6. arbeidstakere/arbeidsløse. På grunn av lav kvalitet på dokumentasjonen er det ikke grunnlag for å konkludere om effekt/manglende effekt av tiltakene i noen av målgruppene. Konklusjon: På dette området er det få studier som rapporterer effekter separat for grupper med lav sosioøkonomisk status. Studiene er i tillegg av så lav kvalitet at vi ikke har grunnlag for å trekke noen konklusjoner om effekten av tiltak for å utjevne sosioøkonomiske forskjeller i kosthold og fysisk aktivitet. Det samme gjelder for studier av grupper med lavere sosioøkonomiske status.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Kulseng Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Aina Winsvold

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Karianne Thune Hammerstrøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4