Cristin-resultat-ID: 321034
Sist endret: 1. februar 2018 15:25
Resultat
Rapport
2006

Medikamentell behandling av opiatavhengighet

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Arild Bjørndal og
 • Gabrielle Welle-Strand

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: 23/2006
Antall sider: 46
ISBN: 82-8121-124-5
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Toksikologi • Forebyggende medisin • Farmakologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell behandling av opiatavhengighet

Sammendrag

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et tiltak i Norge siden 1998. Tiltaket er nå landsdekkende, og det ble i forbindelse med en evaluering i 2004 avdekket store regionale praksisforskjeller. Sosial- og helsedirektoratet arbeider med å utvikle nasjonale faglige retningslinjer på området, og har i den forbindelse gitt Kunnskapssenteret i oppdrag å skaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for medikamentell behandling. Hovedproblemstillingen for denne kunnskapsoppsummeringen var å vurdere effekter av henholdsvis metadon, buprenorfin og naltrekson. Vi valgte ut studier fra to ferske rapporter fra britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), og baserte oss på de vurderinger av metodisk kvalitet som allerede var gjort. I tillegg vurderte vi i hvilken grad de sammenslåtte effektestimatene var pålitelige ved hjelp av verktøyet GRADE. Vi inkluderte fem systematiske oversikter og 17 nyere enkeltstudier fra NICErapporten om metadon- og buprenorfinbehandling, og hele NICE-rapporten om naltreksonbehandling (en systematisk oversikt og 25 enkeltstudier).

Tittel

Pharmacological therapies for opiate dependence

Sammendrag

Medically assisted rehabilitation (MAR) was established as a treatment modality in Norway in 1998. Today, the program is nationwide, and a recent evaluation showed large regional differences in practice. The Directorate for Health and Social Affairs is in the process of developing a national guideline for MAR, and commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services to retrieve research based evidence for pharmacological treatment.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Arild Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Gabrielle Welle-Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsedirektoratet
1 - 3 av 3