Cristin-resultat-ID: 321045
Sist endret: 7. februar 2018 14:47
Resultat
Rapport
2007

Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

Bidragsytere:
 • Lillebeth Larun
 • Valborg Helene Helseth
 • Jørgen G Bramness
 • Helge Haugerud
 • Bjørg Høie
 • Rolf W Gråwe
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 21/2007
Antall sider: 78
ISBN: 978-82-8121-182-7
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

Sammendrag

Personer med ruslidelser og personer med psykiske lidelser har tradisjonelt fått behandling i parallelle tiltak. Imidlertid har personer som er til behandling ved tverrfaglige, spesialiserte rustjenester, ofte psykiske lidelser, og personer som er til behandling i psykisk helsevern, har ofte en ruslidelse (komorbiditet). Befolkningsstudier fra Europa og USA viser at psykiske lidelser og ruslidelser ofte opptrer sammen. Jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser. Denne rapporten oppsummerer forskning om nøyaktighet av screening- og diagnoseverktøy for ruslidelser og psykiske lidelser. Rapporten inkluderer studier som tilfredsstiller kravene om bruk av referansestandard, og forskningsmetoder som tillater beregning av verktøyets egenskaper. Dette gir rimelig god sikkerhet i funnene som presenteres i denne rapporten. Det kan imidlertid finnes verktøy som er klinisk relevante, men der det mangler metodisk god forskning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lillebeth Larun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Valborg Helene Helseth

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Jørgen Gustav Bramness

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jørgen G Bramness
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Helge Haugerud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Sykehuset Innlandet HF

Bjørg Høie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »