Cristin-resultat-ID: 332041
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2002

Drug Injection, Drug Dealing, and the Influence of Economic Factors: A Two-Drug Micro-Econometric AnalDysis

Bidragsytere:
 • Anne Line Bretteville-Jensen og
 • Erik Biørn

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Serie

DUPI working papers
ISSN 1397-3002
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2002
Volum: 02
Hefte: 11
Antall sider: 41

Importkilder

ForskDok-ID: 71112

Klassifisering

Emneord

Konsum • Paneldataøkonometri • Husholdningers atferd og familieøkonomi • Økonometri • Økonomi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drug Injection, Drug Dealing, and the Influence of Economic Factors: A Two-Drug Micro-Econometric AnalDysis

Sammendrag

An important question for policy makers is how drug users may respond to changes in economic factors. Based on a unique data set of almost 2,500 interviews with people attending a needle exchange service in Oslo, this paper aims at estimating the impact of economic factors on heroin and amphetamine injectors' drug consumption. Four econometric models versions are considered. The results include, in addition to estimates of price and income elasticities within switching regression models treating dealing/non-dealing as an endogenous decision, estimates of cross-price elasticities of the two drugs, and an examination of possible `kinks' in the demand curve of heroin. One dynamic model version specifically aims at examining the issue of addiction. Lastly, we examine, by means of pseudo panel data models, the possible influence of various kinds of unobserved heterogeneity on estimated price and income responses. In many of the models, we obtain negative and significant price elasticities and positive and significant income elasticities, although the size of the estimates vary, depending on the model applied, on the main drug for injecting, and on whether the consumer also is a dealer.

Tittel

Drug Injection, Drug Dealing, and the Influence of Economic

Sammendrag

Dekriminalisering og/eller legalisering av rusmidler som i dag er illegale diskuteres i økende grad i vestlige land. Portugal har eksempelvis avkriminalisert bruk av alle typer rusmidler mens enkelte andre europeiske land har avkriminalisert bruk av cannabis. Dekriminalisering/legalisering vil blant annet medføre at prisene på narkotika faller og det er derfor av interesse å se hvordan etablerte misbrukere vil reagere på endringer i pris. Et datasett bestående av over 2500 intervju foretatt ved Sprøytebussen i Oslo er analysert for å se på hvordan økonomiske aspekter virker inn på bruken av narkotika. Vi har skilt mellom de som hovedsakelig injiserer heroin og amfetamin og skilt mellom de som kun bruker narkotika og de som selv også selger stoffer til andre. Vi finner at blant heroinmisbrukere vil en prisøkning få størst virkning blant de som selv ikke selger. Anslagsvis vil en 10 prosents økning i prisene resultere i en økning i heroinbruken på 12%, mens blant selgerne vil økningen være på omtrent 6%. For amfetaminmisbrukerne vil en 10 prosents økning i amfetaminprisene gi henholdsvis 2% og 5% forbruksøkning. Analysene tyder på at heroinmisbrukerne vil respondere mer på prisendringer jo høyere prisene er i utgangspunktet. Alt i alt indikerer resultatene at en legalisering/avkriminalisering vil gi en relativ stor økning i narkotikaforbruket til stoffmisbrukerne. Dataene viser i tillegg at amfetaminmisbrukerne bruker mindre penger på stoff per måned enn heroinmisbrukerne og de oppgir i noe mindre grad sosialhjelp, prostitusjon og vinningskriminalitet som inntektskilde.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen
Inaktiv cristin-person

Erik Biørn

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2