Cristin-resultat-ID: 336401
Sist endret: 3. oktober 2008, 00:23
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2008

”De tror vi er sjamaner”. Stereotypisering og (mis)kommunikasjon mellom eksperter og landsbyfolk i Nicaragua

Bidragsytere:
  • Aleksandra Pytko

Tidsskrift

Betwixt & Between
ISSN 1504-2618
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2008
Hefte: 18
Sider: 159 - 179

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

”De tror vi er sjamaner”. Stereotypisering og (mis)kommunikasjon mellom eksperter og landsbyfolk i Nicaragua

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer jeg relasjonen mellom vitenskapelige eksperter, statlige ansatte og lekfolk i en nicaraguansk landsby. Dagens offentlige rapporter hevder at mennesker i rurale strøk verken benytter seg av statlige tilbud eller følger de departementale retningslinjene for helse og risikohåndtering. Det påpekes også at de ikke verdsetter formell utdanning, og er uvillige til å motta vitenskapelig informasjon. Dette forklarer ekspertene ved å referere til rurale folks trosforestillinger og religiøsitet. Jeg viser hvordan de uttaler seg om rural befolkning og deretter analyserer jeg bruk av kultur- og identitetsretorikken i det vitenskapelige og statlige miljøet, og viser hvordan den bidrar til en marginalisering av den rurale befolkningen. Jeg presenterer også hvordan landsbybeboerne omtaler ekspertgruppen og hvordan de bruker beskyldningslogikk i sine forklaringer av dårlig kommunikasjon mellom gruppene. Jeg viser at stereotypisering og personlige forhold utgjør en kjerne i den relasjonen, og overkommunisering av forskjeller mellom gruppene ser jeg som hindring i et vellykket samarbeid.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Aleksandra Bartoszko

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Aleksandra Pytko
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1