Cristin-resultat-ID: 338421
Sist endret: 30. oktober 2017 10:57
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Influence of Individual and Combined Health Behaviors on Total and Cause-Specific Mortality in Men and Women The United Kingdom Health and Lifestyle Survey

Bidragsytere:
 • Elisabeth Kvaavik
 • GD Batty
 • Giske Ursin
 • Rachel R. Huxley og
 • Catharine Gale

Tidsskrift

Archives of Internal Medicine
ISSN 0003-9926
e-ISSN 1538-3679
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 170
Hefte: 8
Sider: 711 - +

Importkilder

Isi-ID: 000277064800009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Influence of Individual and Combined Health Behaviors on Total and Cause-Specific Mortality in Men and Women The United Kingdom Health and Lifestyle Survey

Sammendrag

Physical activity, diet, smoking and alcohol consumption have been shown to be related to mortality. The objective of this study was to examine prospectively the individual and combined influence of these risk factors on total and cause-specific mortality. Prospective cohort study including 4886 individuals aged >18 years from a UK wide population in 1984 -1985. A health behavior score was calculated, allocating one point for each poor behavior: smoking; fruit/vegetable consumed 14 (women) and > 21 (men) units of alcohol consumed weekly; range zero to four. We examined the relationship between health behaviors and mortality using Cox models and compared it with the mortality risk associated with ageing. During a mean follow-up of 20 years, 1080 participants died, 431 from cardiovascular diseases, 318 from cancer and 331 from other causes. Adjusted hazard ratios and 95% confidence intervals for total mortality associated with one, two, three and four poor health behaviors compared to none were 1.85 (1.28-2.68), 2.23 (1.55-3.20), 2.76 (1.91-3.99) and 3.49 (2.31-5.26), respectively (p for trend

Tittel

Influence of Individual and Combined Health Behaviors on Total and Cause-Specific Mortality in Men and Women

Sammendrag

Beskjedne, men vedvarende, forbedringer i kosthold og livsstil i befolkningen kan ha stor betydning for folkehelsen. Denne studien viser at det er betydelig effekt av forskjellig typer uheldig helseadferd på dødelighet. Fysisk aktivitet, kosthold, røyking og alkoholbruk har vist seg å være av betydning for dødelighet. Målet med denne studien var å undersøke forventet individuell og kombinert innflytelse av disse risikofaktorene på total og årsaksspesifikk dødelighet. Skår for helseatferd UK Health and Lifestyle Survey er en prospektiv kohortstudie blant 4886 personer i alderen 18 år eller eldre som er representative for den britiske befolkningen i 1984 -1985. En helseatferdskår ble beregnet, der hver uheldige helseatferd ble gitt ett poeng: røyking, inntak av frukt/grønnsaker mindre enn tre ganger daglig; mindre enn to timer fysisk aktivitet per uke, og mer enn 14 enheter (kvinner) og 21 enheter (menn) alkohol ukentlig. Antall poeng varierte fra null til fire. Sammenhengen mellom helseatferd og dødelighet ble undersøkt ved hjelp av Cox-regresjon og sammenlignet med dødelighet forbundet med aldring. Døde i løpet av 20 år I løpet av en gjennomsnittlig oppfølging på 20 år døde 1080 deltakere; 431 av hjerte-karsykdommer, 318 av kreft og 331 av andre årsaker. Justert hasard ratio og 95 % konfidensintervall for total dødelighet forbundet med å ha en, to, tre og fire uheldige helseatferder i forhold til ingen var henholdsvis 1,85 (1,28-2,68), 2,23 (1,55-3,20), 2,76 (1,91-3,99) og 3,49 (2,31-5,26), (P for trend mindre enn 0,001). Effekten av kombinerte helseatferder var sterkest for død av andre årsaker og svakest for kreftdødelighet. 12 år eldre Gruppa som hadde alle de fire uheldige atferdene i forhold til de med ingen hadde en totaldødelighetsrisiko tilsvarende det å være 12 år eldre enn de med den sunneste livsstilen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo

GD Batty

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Glasgow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Sydney

Giske Ursin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Southern California

Rachel R. Huxley

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Sydney

Catharine Gale

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Southampton
1 - 5 av 5