Cristin-resultat-ID: 340171
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Can the total consumption of a medicinal drug be used as an indicator of excessive use? The case of carisoprodol

Bidragsytere:
 • Jørgen G. Bramness og
 • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

Drugs: education prevention and policy
ISSN 0968-7637
e-ISSN 1465-3370
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 17
Hefte: 2
Sider: 168 - 180

Importkilder

Isi-ID: 000275286700005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Can the total consumption of a medicinal drug be used as an indicator of excessive use? The case of carisoprodol

Sammendrag

The total consumption model implies a close relationship between the population mean of a health variable and prevalence of individuals at high risk concerning this variable in a population. The model applies well to alcohol consumption and prevalence of heavy drinkers, but has so far not been tested for prescription drugs with abuse potential. Carisoprodol is such a drug. To explore whether the total consumption model applies to the overall sales and prevalence of excessive use of the prescription drug carisoprodol. Norwegian wholesale statistics for carisoprodol were compared to data from the Norwegian prescription database on individuals' use of the drug in 2004. Three different indicators of excessive use of carisoprodol were applied. County was the unit of analysis. Log transformed data of total annual amount of carisoprodol use showed a close to normal distribution. There was a close relationship between the sales figures and each of the three indicators of excessive use of carisoprodol. The total consumption model fits well for the excessive use of carisoprodol. This may be an important contribution to our understanding of excessive prescription drug use and may also have consequences for the regulatory actions concerning carisoprodol.

Tittel

Er totalkonsumet av et vanedannende legemiddel en indikator på misbruksomfanget? Tilfellet carisoprodol (Somadril)

Sammendrag

I følge totalkonsummodellen er det en klar sammenheng mellom det totale alkoholkonsumet og omfanget av alkoholmisbrukere i en befolkning. Dette betyr at jo høyere totalkonsum, desto større omfang av misbrukere, og omvendt. Modellen innebærer også at den lille gruppen i befolkningen som konsumerer mest, står for en betydelig andel av totalkonsumet. Tilsvarende har man også funnet for noen andre konsumvarer, men det har så langt ikke vært undersøkt med hensyn til reseptbelagte vanedannende legemidler. I denne studien var hensikten derfor å undersøke om totalkomsummodellen kan anvendes på det samlede salget og misbruksomfanget av det reseptbelagte legemidlet carisprodol. Dette er et muskelavspennende og smertedempende legemiddel som er sterkt vanedannende. Data Studien benyttet data fra Reseptregisteret for alle forskrivninger av carisoprodol i 2004. Det ble brukt tre forskjellige indikatorer på misbruk av carisprodol og analysen ble gjort på fylkesnivå. Resultatene viser en nær forbindelse mellom salgstallene og hver av de tre indikatorene på misbruk av carisprodol. Studien viste også at den lille gruppen av pasienter som brukte aller mest (1% av brukerne) sto for nesten 20% av det samlete forbruket av carisoprodol. Totalkonsummodellen velegnet Studien viser at at misbruksomfanget varierer systematisk med totalkonsumet av carisprodol, og at totalkonsummodellen derfor også synes å ha gyldighet for vanedannende legemidler. Avregistrert NB! I Norge er carisprodol blitt solgt under navnet Somadril. Preparatet ble avregistrert i 2008 pga. bekymringer for avhengighet.

Bidragsytere

Jørgen Gustav Bramness

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jørgen G. Bramness
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2