Cristin-resultat-ID: 344186
Sist endret: 1. august 2012 14:39
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Jordmorskap og teknologi

Bidragsytere:
  • Kari Dyb

Tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning
ISSN 0809-6341
e-ISSN 1891-1781
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 33
Hefte: 3
Sider: 176 - 193
Artikkelnummer: 0809-6341
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 900459930

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jordmorskap og teknologi

Sammendrag

De siste tiårene har det vært en markant politisk satning på informasjons- og kommunikasjonsteknologi(IKT) i helsesektoren. Innføring av ny IKT kan ha vidtrekkende betydning for organiseringen av tjenestene, for pasientene og ikke minst for de som arbeider i sektoren. Hvilken betydning kan ny IKT få for arbeid og kjønn i kanskje det mest kvinnedominerte yrket i sektoren, nemlig jordmorfaget? I denne artikkelen tar Dyb utgangspunkt i en jordmorstyrt fødestue hvor det er innført telemedisin. Hun tilbyr flere og ulike lesninger av det mangfoldige og tvetydige forholdet mellom jordmorskap, kjønn og teknologi.

Bidragsytere

Kari Dyb

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1