Cristin-resultat-ID: 344992
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:36
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2008

Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Bidragsytere:
 • Øyvind Andresen Bjertnæs
 • Andrew Malcolm Garratt
 • Jon Helgeland
 • Olaf Holmboe
 • Kari Aanjesen Dahle
 • Ketil Hanssen-Bauer
 • mfl.

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2008
Volum: 118
Hefte: 9
Sider: 1041 - 1045
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 800428725

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Sammendrag

Bakgrunn: De foresattes vurderinger av poliklinikkene innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er blitt en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Vi presenterer resultater fra en nasjonal undersøkelse der foresatte vurderte alle BUP-poliklinikker i Norge. Materiale og metode: Vi samlet inn data blant et utvalg foresatte til barn/ungdom som hadde et tilbud ved poliklinikkene i perioden 1.9. – 31.12. 2006. Vi sendte spørreskjema i posten til barnas hjemmeadresse, purret inntil to ganger og mottok 7 906 besvarte skjemaer (46 %). I tillegg ble et utvalg ikke-svarere telefonintervjuet. Det ble identifisert tre dimensjoner for foresattes erfaringer – behandlere, medbestemmelse/informasjon og utbytte. Resultater: De foresatte var mest fornøyd med behandlerne. Det nasjonale gjennomsnittet var 75 på behandlerdimensjonen (på en skala fra 0 til 100, der 100 er best), 72 på utbyttedimensjonen og 59 på dimensjonen informasjon og medbestemmelse. På alle dimensjoner var det stor spredning i poliklinikkenes gjennomsnitt, størst for informasjon og medbestemmelse, der beste gjennomsnitt var 68 og dårligste 48. Det var imidlertid få signifikante forskjeller mellom poliklinikkene og landsgjennomsnittet på alle tre dimensjonene. Fortolkning: De foresatte rapporterer gode erfaringer med poliklinikkene. Det var størst forbedringspotensial på området informasjon og medbestemmelse. Flere poliklinikker hadde gjennomgående høye resultater og kan ha nyttige erfaringer å formidle til andre poliklinikker.

Bidragsytere

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Andrew Malcolm Garratt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kari Aanjesen Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »