Cristin-resultat-ID: 348361
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Use of alcohol and drugs by Norwegian employees: a pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid

Bidragsytere:
 • Hallvard Gjerde
 • Asbjørg S. Christophersen
 • Inger S Moan
 • Borghild Yttredal
 • J Michael Walsh
 • Per Trygve Normann
 • mfl.

Tidsskrift

Journal of Occupational Medicine and Toxicology
ISSN 1745-6673
e-ISSN 1745-6673
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 5
Artikkelnummer: 13
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Use of alcohol and drugs by Norwegian employees: a pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid

Sammendrag

he use of alcohol and drugs may affect workplace safety and productivity. Little is known about the magnitude of this problem in Norway. Employee recruitment methods with or without individual follow-up were compared. The employees filled in a questionnaire and provided a sample of oral fluid. Samples were analysed for alcohol, ethyl glucuronide (EtG; a biological marker of recent large alcohol intake), psychoactive medicinal drugs and illegal drugs. Participation rates with and without individual follow-up were 96% and 68%, respectively. Alcohol was negative (≤0.1 mg/ml) in all samples, but 21.0% reported the intake of alcohol during the last 24 h. EtG was positive (>2.2 ng/ml) in 2.1% of the samples. In-efficiency or hangover at work during the past year was reported by 24.3%, while 6.2% had been absent from work due to the use of alcohol. The combination of self-report and analytical testing indicated that medicinal or illegal drugs had been used during the last 48 h by 5.1% and 1.7% of the participants, respectively; while only 4.2% and 0.4% admitted the use in the questionnaire. Self-reported data suggest that hangover after drinking alcohol appears to be the largest substance abuse problem at Norwegian workplaces, resulting in absence and inefficiency at work. Analysis of oral fluid revealed that the use of illegal drugs was more common than drinking alcohol before working or at the workplace. The analysis of oral fluid may be a valuable tool in obtaining additional inform

Tittel

Use of alcohol and drugs by Norwegian employees: a pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid

Sammendrag

Folkehelseinstituttet og SIRUS gjennomførte i 2008-09 en pilotstudie av rusmiddelbruk i arbeidslivet. Totalt ble 526 deltagere inkludert i studien, som omfattet fire bedrifter og en del yrkessjåfører. Deltagelsen var frivillig og anonym. Deltagerne fylte ut et kort spørreskjema, og det ble tatt en spyttprøve for å undersøke om deltageren nylig hadde brukt alkohol, narkotika eller sløvende legemidler. Bakrus det vanligste rusproblemet Det ble ikke funnet alkohol i noen av spyttprøvene, men en stor andel rapporterte alkoholinntak dagen før. Svært få av disse rapporterte et høyt alkoholinntak. Ca 6 % rapporterte at de hadde vært borte fra jobb på grunn av alkoholbruk en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene, og ca 24 % hadde vært sløve på jobb grunnet bakrus. Totalt ble bruk av sløvende legemidler avdekket blant 5,1 % av deltagerne. Analysefunnene av legemidler var stort sett i samsvar med det som ble rapportert gjennom spørreskjemaene. I alle tilfellene der kun legemidler ble påvist, var konsentrasjonene i spyttprøven i samsvar med vanlig terapeutisk bruk. I to tilfeller ble kombinasjon av legemidler og narkotika funnet. Underrapportering av narkotikabruk Når det kom til narkotikabruk, var underrapporteringen stor. Totalt ble narkotikabruk avdekket ved spørreskjema eller spyttprøve blant 1,7 % av deltagerne, mens bare 0,4 % innrømmet dette på spørreskjemaet. Man kan ikke trekke sikre konklusjoner om påvirkning basert på spyttprøve-analyser, men man kan si om påvirkning er sannsynlig. Det er sannsynlig at 3-5 personer var påvirket av narkotika på tidspunktet for prøvetaking, det vil si mens de var på jobb. Dette utgjør mellom 0,5 og 1 % av deltagerne. Større undersøkelse Resultater fra undersøkelsen, som Hallvard Gjerde og medarbeidere ved FHI og Inger Synnøve Moan ved SIRUS står bak, er publisert i Rus & Samfunn og fagtidsskriftet Journal of Occupational Health and Toxicology.

Bidragsytere

Hallvard Gjerde

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Rusmiddeltoksikologisk forskning ved Folkehelseinstituttet

Asbjørg S. Christophersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Inger S Moan
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Borghild Yttredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

J Michael Walsh

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved USA
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »