Cristin-resultat-ID: 349282
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Kjøp av tobakk blant mindreårige

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow
 • Willy Pedersen og
 • Karl Erik Lund

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 130
Hefte: 13/14
Sider: 1337 - 1339
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1000476363

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjøp av tobakk blant mindreårige

Sammendrag

En tidligere norsk studie har vist at mindreårige røykere som oftest kjøper sine sigaretter selv. Legeforeningen har nylig foreslått å heve aldersgrensen for kjøp av tobakk til 20 år. Denne studien presenterer nye data om hvor mange mindreårige som selv kjøper sigaretter og snus, samt kjennetegn ved de mindreårige røykere og snusbrukere som selv kjøper tobakk. I alt 17 253 elever i alderen 13–17 år deltok i en skoleundersøkelse i 2004. De besvarte spørsmål om tobakksbruk og i hvilken grad de selv kjøpte sigaretter og snus. 40 prosent av røykerne og 45 prosent av snusbrukerne oppga at de som oftest selv kjøpte tobakken. De som røykte eller brukte snus daglig, var mest tilbøyelige til å kjøpe tobakk selv. Om lag 60 prosent av sigarettforbruket og om lag 70 prosent av snusforbruket hadde de mindreårige selv kjøpt. Sannsynligheten for at de mindreårige tobakksbrukerne selv kjøpte sigaretter eller snus, økte med alder og var høyere blant gutter, blant ungdom som så eldre ut enn jevnaldrende og ungdom som hadde brukt falsk legitimasjon. Studien viser at mindreåriges eget kjøp av tobakk synes å være like utbredt som ved forrige undersøkelse av dette. Myndighetene bør vurdere virkemidler for å bedre håndhevelsen av aldersgrensen.

Tittel

Tobacco purchase among underaged

Sammendrag

Background. A previous Norwegian study showed that underaged smokers usually buy cigarettes for themselves. The Norwegian Medical Association has recently suggested that the minimum legal age for purchase of tobacco should be raised from 18 to 20 years. This study presents new data on underaged who buy cigarettes and snus for themselves; i.e. number of buyers and their characteristics. Material and methods. 17 253 students- aged 13 to 17 years-participated in a school survey in 2004. They answered questions about use of cigarettes and snus and to what extent they bought these goods themselves. Results. 40 % of smokers and 45 % of snus users reported that they mostly or always bought tobacco themselves. Those who used tobacco on a daily basis were more likely to buy it themselves. The adolescents bought about 60 % of all cigarettes and 70 % of all snus they used themselves. The likelihood that the underaged tobacco users mostly or always bought their own tobacco increased with age and was higher for boys, for those who appeared mature for their age and those who had used a false ID. Interpretation. Underaged tobacco users' purchase of tobacco for themselves seems to be as extensive as in the previous study. Authorities should consider measures to improve compliance with the minimum legal age for tobacco purchase.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Willy Pedersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi/ samfunnsgeografi, Seksjon Sosiologi ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3