Cristin-resultat-ID: 351807
Sist endret: 9. april 2014, 08:39
NVI-rapporteringsår: 2009
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Tilfreds med livet, men fattig og isolert?

Bidragsytere:
 • Håvard Aaslund og
 • Steinar Stjernø

Tidsskrift

Fontene forskning
ISSN 1890-9868
e-ISSN 1892-7947
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Hefte: 2
Sider: 65 - 81

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilfreds med livet, men fattig og isolert?

Sammendrag

Hvor tilfreds med livet er de som søker hjelp hos Bymisjonen og Frelsesarmeen? Hvilken kontroll føler de at de har med tilværelsen, og hvilket håp om en bedre tilværelse har de? Det er ikke overraskende når denne artikkelen viser at de er mindre tilfreds med livet enn befolkningen ellers. Men det er overraskende at de har like mye håp for framtida som befolkningen ellers. Men hva består håpet i? Forfatterne analyserer de faktorer som har betydning for deres kontroll, håp og tilfredshet med livet. For sosialarbeidere og andre som arbeider med marginaliserte bør det være særlig interessant at omtanke og interesse fra andre viser seg å ha stor betydning når andre faktorer blir kontrollert for.

Bidragsytere

Håvard Aaslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Steinar Stjernø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2