Cristin-resultat-ID: 362947
Sist endret: 21. januar 2015 15:27
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2002

Nordmenns bruk av helsetilbud på Internett

Bidragsytere:
 • Hege Kristin Andreassen
 • Anne-Grete Sandaunet
 • Deede Gammon og
 • Per Hjortdahl

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2002
Volum: 122
Sider: 1640-44.

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordmenns bruk av helsetilbud på Internett

Sammendrag

Bakgrunn . Vi ønsket å undersøke om nordmenns bruk av helsetjenester på Internett har betydning for helserelaterte holdninger og atferd. Materiale og metode . I 2000 og 2001 ble henholdsvis 1 006 og 1 018 nordmenn tilfeldig valgt ut til å besvare spørsmål om bruk av nettet til helseformål via telefon. I 2001 ble et web-basert spørreskjema presentert for 600 personer i et Internett-panel på 2 800 som hadde brukt nettet til helseformål. Av disse besvarte 79 % spørsmålene. Resultater . Andelen nordmenn som bruker Internett til helseformål økte fra 19 % i 2000 til 31 % i 2001. Primærlegen og annet helsepersonell var nordmenns viktigste kilder til helseinformasjon. Andelen nordmenn som ønsker e-postkontakt med sin egen lege har økt signifikant, fra 30 % i 2000 til 45 % i 2001. Basert på informasjon hentet fra nettet har 33 % stilt legen sin mer spesifikke spørsmål, 11 % har foreslått egne diagnoser, og 21 % har endret kosthold eller livsstil. 13 % oppgav at de ble engstelige av informasjon de fant på Internett, mens 48 % ble beroliget. Fortolkning. Befolkningen synes å bruke helsetilbud på Internett i tillegg til, ikke istedenfor vanlige helsetjenester. Helsepersonell vil måtte respondere på Internett-genererte forventninger og atferd.

Bidragsytere

Hege Kristin Andreassen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Grete Sandaunet

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne-Grete Sandaunet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Barbara Deede Gammon

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Deede Gammon
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Per Hjortdahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4