Cristin-resultat-ID: 372412
Sist endret: 29. februar 2008, 16:54
NVI-rapporteringsår: 2007
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2007

Pasienter med helseplager relatert til tannfyllinger

Bidragsytere:
 • Gunvor Bentung Lygre
 • Vigdis May Helland
 • Nils Roar Gjerdet og
 • Lars Bjorkman

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2007
Volum: 127
Hefte: 11
Sider: 1524 - 1528
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Oral medisin

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienter med helseplager relatert til tannfyllinger

Sammendrag

Bakgrunn. Materialer brukt ved tannbehandling avgir ulike kjemiske substanser, og det er diskutert om og i hvilken grad disse kan ha bivirkninger. Målet for studien var å undersøke om pasienter med mistenkte bivirkninger fra tannmaterialer fikk bedre helse etter utskiftning av materialene. Materiale. Informasjon om helseplager relatert til tannfyllinger ble innhentet fra 142 pasienter rekruttert fortløpende. Oppfølging med spørreskjemaregistrering av aktuelle subjektive helseplager ble innhentet halvannet til to og et halvt år etter undersøkelsen. Av de 84 pasientene som besvarte spørreskjemaet (59%), hadde 35 fått skiftet ut tannmateriale. Et tilsvarende spørreskjema ble sendt til en referansegruppe på 800 personer valgt ut fra normalbefolkningen. Resultater. På forhånd oppga pasientgruppen mer intense helseplager enn referansegruppen (p

Bidragsytere

Gunvor Bentung Lygre

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vigdis Helland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Vigdis May Helland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Nils Roar Gjerdet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen

Lars Björkman

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Lars Bjorkman
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4