Cristin-resultat-ID: 398495
Sist endret: 21. oktober 2013, 12:13
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2003

Mobilultralyd i en medisinsk avdeling

Bidragsytere:
 • Odd Helge Gilja
 • Trygve Hausken
 • Svein Ødegaard
 • Øystein Wendelbo og
 • M. Thierley

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2003
Volum: 123
Hefte: 19
Sider: 2713 - 2714
Open Access

Importkilder

Fdok-ID: 36943

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mobilultralyd i en medisinsk avdeling

Sammendrag

Bakgrunn. Klinikere har ofte stor nytte av å gjøre ultrasonografi selv. Vi ønsket å studere anvendbarhet av en bærbar ultralydskanner i en medisinsk avdeling ved å evaluere bildekvalitet og effektivitet. Materiale og metode.I løpet av 25 dager rekrutterte vi fortløpende 36 pasienter i alderen 23 - 92 år, hovedsakelig fra medisinske sengeposter. Fire brukere evaluerte undersøkelsen med et spørreskjema. Vi brukte SonoSite 180 (2,4 kg). En gruppe pasienter med relativt enkle problemstillinger (f.eks. gallestein) og en gruppe med kompliserte bildemessige utfordringer (f.eks. ulcus ventriculi, kolitt) ble undersøkt. Resultater.Utstyret var lett å bære med seg i en skuldervæske og man var i gang med skanning i løpet av 10 sekunder. Skanneren gav tilfredsstillende bildekvalitet i 81 % av undersøkelsene, til tross for at det hos 28 % var dårlig innsyn. Gjennomsnittlig tidsbruk under skanning var 7 ± 3 minutter. I 83 % av tilfellene ble problemstillingen adekvat besvart. Utredning eller behandling ble endret som følge av mobil skanning i 39 % av tilfellene. Skanning med mobilultralyd sparte røntgenavdelingen for undersøkelse i 64 % av tilfellene. I 81 % av undersøkelsene var legen meget eller svært godt fornøyd med skanneren. Fortolkning.Denne bærbare skanneren var enkel og rask å bruke, og legene var hovedsakelig meget tilfredse med bruken av utstyret. Mobilultralyd åpner for tidlig diagnostikk og kan fremme effektiv pasienthåndtering i en sykehusavdeling. Interessekonflikter: Ingen

Sammendrag

BACKGROUND: We examined the usefulness and image quality of a mobile miniaturised ultrasound scanner in a medical ward. MATERIAL AND METHODS: The instrument (SonoSite 180), weighing 2.4 kg, is a hand-carried system powered by batteries. In 25 days we recruited consecutively 36 patients aged 23-92. Four different operators evaluated the use of the scanner. We examined one group of patients with relatively simple diagnostic challenges (e.g. gallbladder stone) and one group of patients demanding more advanced visualisation (e.g. peptic ulcer, colitis). RESULTS: The scanner was easy to carry around and scanning was initiated in 10 seconds. We found satisfactory image quality on 81% of the examinations, despite the fact that in 28% of cases, bowel air and abdominal fat impaired acoustic penetration. Average scanning time was 7 +/- 3 minutes. In 83% of cases, mobile scanning adequately solved the clinical problem. Diagnostic work-up or treatment was changed because of scanning in 39% of the patients. In 64% of cases, standard-procedure referral to the department of radiology was avoided. In 81% of the examinations the operator was very satisfied with the scanner, also in cases that required advanced visualisation. INTERPRETATION: This mobile scanner was simple to use and gave quick results in a medical ward. The operators were very satisfied: mobile scanning changed diagnostic work-up or treatment in 4 out of 10 cases. Mobile ultrasound scanning enables early diagnosis and seems to promote an efficient flow of patients in a hospital unit.

Bidragsytere

Odd Helge Gilja

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen

Svein Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen

Øystein Wendelbo

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen

M. Thierley

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 5