Cristin-resultat-ID: 432510
Sist endret: 9. august 2013 15:25
NVI-rapporteringsår: 2004
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2004

Metadondose, behandlingsvarighet og heroinbruk imedikamentassistert rehabilitering

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Helge Waal

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2004
Hefte: Årg. 124, nr 3
Sider: 332-334
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 400345069

Klassifisering

Emneord

Opiatavhengighet • Rusmedisin • Metadon

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metadondose, behandlingsvarighet og heroinbruk imedikamentassistert rehabilitering

Sammendrag

Bakgrunn. Medikamentassistert rehabilitering har utviklet seg til et landsdekkende system. Behovet for systematisk evaluering er økende. Metode og materiale. Høsten 2001 ble det gjennomført en nasjonal utprøvning av et nyutviklet evalueringsskjema. Opplysninger om 303 metadonpasienter fra Helseregion Øst, hvorav 207 i Oslo, dannet evalueringsgrunnlaget. Resultater. Gjennomsnittlig metadondose for utvalget var 111 mg, med et lavere doseringsnivå i Oslo enn i de øvrige fylker. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 22,4 måneder. 178 av pasientene (59 %) hadde vært avholdne fra heroinbruk siste fire uker. Heroinbruk forekom hyppigere blant Oslopasientene (49 %) enn blant pasientene i de øvrige fylker (24 %). Heroinbruk var signifikant relatert til bosted, kjønn (forhøyet bruk hos menn) og metadondose (forhøyet bruk ved dosering

Tittel

Evaluating methadone maintenance therapy in Norway: a pilot study from the eastern health region.

Sammendrag

Background. Medication-assisted rehabilitation is established as a nationwide treatment option for opioid addicts. Material and method. A pilot study using a recently developed evaluation inventory was conducted in the autumn of 2001. Data on 303 methadone patients from the eastern health region formed the basis of evaluation. Results. The sample mean methadone dose was 111 mg, with a lower dosage level in Oslo than in the other counties. On average, the patients had been treated for 22.4 months. 125 (41 %) patients had used non-prescribed opioids the last four weeks. Use of heroin was more prevalent among the Oslo patients (49 %) than in the other counties (24 %). Heroin use was significantly associated with geography, sex (higher prevalence among men) and methadone dose (higher prevalence at methadone doses

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved SERAF- Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Helge Waal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon Vinderen ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2