Cristin-resultat-ID: 4365
Sist endret: 19. oktober 2010 10:07
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2008

Ekspertise og brukermakt

Bidragsytere:
  • Kristin Asdal og
  • Ingunn Brita Moser

Utgiver/serie

Utgiver

Unipub forlag
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2008
ISBN: 9788274773356

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ekspertise og brukermakt

Sammendrag

Den ”nordiske modellen” med kombinasjonen av marked og stat, har lenge vært et ideal i internasjonal samfunnsforskning. I dag får Norge igjen oppmerksomhet for hvordan bruker- og deltakerdemokrati praktiseres. I denne boka drøftes vendingen mot forbrukerinnflytelse og brukermedvirkning innenfor sentrale politiske og administrative felt, som mat, helse og samferdsel. Forfatterne diskuterer hva denne vendingen består i og hva som skjer når brukermedvirkningen møter markedslogikk og forbrukerkrav. De undersøker strategiene som gjør oss til individuelle brukere og forbrukere, og hva som er forskjellen på brukere, forbrukere og borgere. Sentralt i boken står spørsmålet om hva brukervendinga betyr for politikk og politikkutøvelse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Asdal

  • Tilknyttet:
    Redaktør
    ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingunn Brita Moser

  • Tilknyttet:
    Redaktør
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

"Fra aktiv stat til aktiv forbrukerborger: om den norske politikken for funksjonshemmede".

Olaussen, Irene. 2008, Unipub forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Spørsmål om liv eller død: Brukerrollen i vegsystemet.

Elvebakk, Beate. 2008, Unipub forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Å stemme med gaffelen. Vendingen mot forbrukerne i norsk matpolitikk.

Rem, Silje. 2008, Unipub forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ekspertkunnskap, brukermakt og forbrukerdemokrati.

Asdal, Kristin; Moser, Ingunn Brita. 2008, Unipub forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Valgfrihet i varejungelen: Om kunnskap, marked, forbrukerarbeid og forbrukerpolitikk.

Myrvang, Christine. 2008, Unipub forlag. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 5