Cristin-resultat-ID: 461658
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2006

Plogen sletter alle spor. Et dyrkningstruet gravfelt på Odberg i Lågendalen

Bidragsytere:
  • Jes Martens og
  • Hanne Ekstrøm

Tidsskrift

Nicolay: Arkeologisk tidsskrift
ISSN 0332-8937
NVI-nivå 0

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2006
Hefte: 1
Sider: 21 - 33

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Plogen sletter alle spor. Et dyrkningstruet gravfelt på Odberg i Lågendalen

Sammendrag

I 2003 meldte bonden Thor Rikard Odberg fra om at det fremkom mystiske askeringer på hans åker ved vårpløyingen. Det viste seg å være fotgrøftene fra et utjevnet gravfelt fra eldre jernalder. Artikkelen omhandler undersøkelserne 2004 og 2005. Gravfeltet oppviser flere unikke trekk ved begravningsritualene. Desverre gir norsk fornminnelovgivning ikke de nødvendige økonomiske muligheter for å undersøke dyrkningsskadede kulturminner og det minimale utsnitt av gravfeltet som nå er blitt undersøkt må derfor stå representant for hva som ikke bare var et unikt gravfelt fra eldre jernalder men kanskje også et av Vestfolds største.

Bidragsytere

Jes Martens

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fornminneseksjonen ved Universitetet i Oslo

Hanne Ekstrøm

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2