Cristin-resultat-ID: 482453
Sist endret: 3. mai 2007 11:29
Resultat
Kronikk
2007

Tja til menneskerettigheter?

Bidragsytere:
  • Njål Høstmælingen

Tidsskrift

Dagbladet
ISSN 0805-3766
e-ISSN 0807-2043

Om resultatet

Kronikk
Publiseringsår: 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tja til menneskerettigheter?

Sammendrag

Innspill ift inkorporering av FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs torturkonvensjon i menneskerettsloven.

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Njål Høstmælingen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1