Cristin-resultat-ID: 4955
Sist endret: 27. februar 2009, 09:58
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2008

Mellom prinsipper og pragmatisme - Analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Bidragsytere:
  • Hans Stifoss-Hanssen og
  • Inger Furseth

Utgiver/serie

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag
NVI-nivå 0

Serie

KIFO perspektiv
ISSN 0807-7525
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2008
Hefte: 18
Antall sider: 203
ISBN: 9788251923156

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Teologi og religionsvitenskap
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom prinsipper og pragmatisme - Analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Bidragsytere

Hans Stifoss-Hanssen

  • Tilknyttet:
    Redaktør

Inger Furseth

  • Tilknyttet:
    Redaktør
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Menneskerettigheter brukt som argument i høringssvarene til stat-kirkeutredningen.

Høstmælingen, Njål. 2008, Tapir Akademisk Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Valgordninger og kirkelig demokrati. En prinsipiell drøfting av utfordringer for det kirkelige demokratiet.

Saglie , Jo. 2008, Tapir Akademisk Forlag. ISFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2